Међународна конференција

Заједничка визија: Образовање за практично знање и вештине

Београд, 20-21. 09. 2016.

 

У Београду ће 20. и 21. септембра 2016. године бити одржана међународна конференција о средњем стручном образовању чија реформа траје већ пуних десет година. Организатори конференције су партнери на пројекту “Реформа средњег стручног образовања у Србији”- Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ- и Завод за унапређивање образовања и васпитања. Пројекат “Реформа средњег стручног образовања у Србији” који се спроводи под покровитељством немачке Владе, једна је од бројних реформских мера које је Србија што сама, што уз подршку страних донатора, спроводила током последње деценије. Образовне власти већ дуги низ година интензивно раде на реформисању образовања у циљу повећања квалитета, релевантности и ефикасности образовања, као и обухвата деце и младих образовањем, а у складу са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији.

 

Посебна пажња током последњих година посвећује се систему средњег стручног образовања, реформама тог система, као и резултатима и ефектима различитих реформских мера. Имајући у виду да је стручно образовање део образовног система који је директно повезан са сектором економије, фокус сарадње стручне јавности и надлежних институција у протеклој деценији био је на усклађивању потреба привреде за квалификованом радном снагом и изградњи потенцијала просветног система да младима понуди компетенције и знања која ће им омогућити лакше проналажење посла.

 

Конференција  Заједничка визија: Образовање за практично знање и вештине биће прилика да се сумирају сви досадашњи резултати реформе, али и да се идентификују области у стручном образовању у Србији које би у будућности могле да буду предмет даљих реформских активности и/или предмет даљег побољшања. Конференција ће омогућити и увид у искуства у реформисању средњег стручног образовања у земљама у окружењу чији ће стручњаци и креатори образовних политика такође учествовати на овом догађају.

 

Поред прегледа досадашњих резултата и наредних корака у реформи средњег стручног образовања, учесници конференције Заједничка визија: Образовање за практично знање и вештине бавиће се и следећим темама:

  • образовање одраслих
  • стручно усавршавање наставника и стручна литература
  • предузетништво
  • законодавни оквир средњег стручног образовања
  • укључивање приватног сектора у реализацију стручног образовања
  • каријерно саветовање
  • социјална инклузија

 

Детаљније информације о активностима, темама и говорницима погледајте у програму конференције, а информације у вези са језиком конференције, местом одржавања, смештајем и остале практичне информације можете пронаћи овде.